Časozberné video Trenčiansky inline polmaratón 2017

Ak ste neboli, za tri minútky môžete ochutnať atmosféru podujatia.

MISS inline 2017

MISS inline Trenčiansky inline polmaratón 2017: skoro 700 hlasov rozhodlo, že MISS INLINE 2017 je číslo 80. Na druhom mieste číslo 111 a na treťom mieste číslo 94. Víťazke gratulujeme!

Technická realizácia: survio.com.

Založené v roku 2015.

TRENČIANSKY INLINE POLMARATÓN

Trenčiansky inline polmaratón sa stal v roku 2015 súčasťou Trenčianskeho polmaratónu. Ide spravidla o trojdňové podujatie piatok, sobota a nedeľa. Sobota je určená pre nadšencov inline. Inline polmaratón si každoročne buduje dobré meno, stáva sa obľúbeným stretnutím korčuliarov všetkých vekových kategórií.

Bezpečná trať

Trať pre inline sa nachádza v priemyselnej zóne Trenčín - AU OPTRONIC. Je veľmi bezpečná a pre všetky vekové kategórie.

Priateľská atmosféra

Na podujatí sa stretávajú inline nadšenci z blízkeho ale i ďalekého okolia, hlavne zo Slovenska a Českej republiky.

Zázemie a servis pre účastníkov

Snažíme sa v rámci naších možností zabezpečiť pre účastníkov všetko potrebné.

Preteky

Sú vhodné pre všetkých - začiatočníkov, aktívnych korčuliarov ale i pre profesionálov. Len si treba nájsť svoju kategóriu.


Trenčiansky inline polmaratón 2017 - podujatie pod záštitou primátora mesta Trenčín:

REGISTRÁCIA

Ďakujeme za podporu: