Propozície INLINE (slovensky)

Propozície KOLOBEH (slovensky)

Vyhlásenie pre účastníkov:

Elektronicky (pri registrácii treba zakliknúť políčko súhlasu) alebo písomne podpísané vyhlásenie odovzdať priamo na mieste konania pretekov Trenčín inline 2020.

Súťažné pravidlá (od 1.1.2018) Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu INLINE SPEED klikni TU.

Propozície Slovenského inline pohára 2018 , dlhé trate, klikni TU.

Parkovanie

A - zázemie pretekov, B/C - parkovanie účastníci, E/D - parkovanie návštevníci, F - parkovanie mimo uzávery
 (letecký pohľad 360 st.)

Trať:

Asfaltová komunikácia, bez prevýšení. Preteky sa konajú na uzavretých komunikáciách. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a sú povinný riadiť sa pokynmi usporiadateľov a príslušníkov polície.

Smer pretekov je proti smeru hodinových ručičiek. Pretekári jazdia vľavo, pomalší pretekár sa obieha sprava, po obehnutí sa rýchlejší pretekár radí vľavo. V zákrute pomalšieho jazdca obiehajú po vonkajšom oblúku. Dĺžka uzavretého okruhu je približne 2,9 km.

Trenčín:

Trenčín patrí spolu s Nitrou a Bratislavou k trom najstarším mestám na Slovensku, ktoré kroniky spomínajú už v 11. storočí. Jeho strategicky kľúčová poloha v blízkosti troch karpatských priesmykov na križovatke obchodných ciest z neho vždy robila významný oporný bod a správne centrum celého stredného Považia. Srdečne pozývame na prehliadku.

Ubytovanie hotel POD HRADOM:

Pre účastníkov Trenčín inline z ďaleka a zo zahraničia, ktorí si chcú naše športové podujatie spojiť i s príjemnou návštevou Trenčína, doporučujeme ubytovanie hotel POD HRADOM.

 • kontakt TU
 • informácie, galérie TU

Ubytovanie DOPRAVNÁ AKADÉMIA Trenčín:

Cenovo veľmi prístupné ubytovanie na Dopravnej akadémii v Trenčíne. Výhodou je blízkosť k areálu priemyselného parku (cca 500m). Kontakt a rezervácie: pani Klačková +421 918 631058.

 • ceny ubytovania TU
 • web stránka a kontakt TU

Propozície rok 2020 - 1.8.2020 (sobota)

Trenčín inline.

Organizátor:
Kultúrne centrum Sihoť Trenčín

Facebook: @trencininline

Riaditeľ pretekov:
Ing. Ivan Slaný

Športovo technický riaditeľ:
Ing. Ivan Golej, PvD

Dátum konania: 

1.8.2020 (sobota)

Limit účastníkov:

333

Miesto konania:
Trenčín, priemyselný park
GPS: 48° 53' 22.9974995" N18° 0' 16.4498806" E (48.889721528, 18.004569411)

Štart a cieľ:
Trenčín, priemyselný park, (v blízkosti FACILITY SYSTEM HUB)

Prezentácia:
V deň pretekov 1. 8. 2020 od 11:00 hod. Končí 60´ pred štartom disciplíny.

 • 1, 4 km o 13:25 hod.
 • 2,8 km o 13:45 hod.
 • 8,6 km o 14:00 hod.
 • 20/42 km o 15:30 hod.
Trať:

Asfaltová komunikácia, s minimálnym prevýšením. Preteky sa konajú na uzavretých komunikáciách priemyselného parku. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a sú povinný riadiť sa pokynmi usporiadateľov a príslušníkov polície.

Smer pretekov je proti smeru hodinových ručičiek. Pretekári jazdia vľavo, pomalší pretekár sa obieha sprava, po obehnutí sa rýchlejší pretekár radí vľavo. V zákrute pomalšieho jazdca obiehajú po vonkajšom oblúku. Dĺžka uzavretého veľkého okruhu je približne 2,85 km, malého okruhu 1,4km.

Disciplíny:
 • 300m

 • 1400m

 • 2800m

 • 8,6km

 • 20km

 • 42,7km

Kategórie:
 • Deti do 5 rokov - 300m

 • Žiaci/Žiačky C - 1400m (6-8 rokov, rok narodenia 2012 - 2014)

 • Žiaci/Žiačky B - 2800m (9-11 rokov, rok narodenia 2009 - 2011)
 • Žiaci/Žiačky A - 8,6km (12-14 rokov, rok narodenia 2006 - 2008)
 • FITNESS - 8,6km (Muži/Ženy - 11 a starší, rok narodenia 1921 - 2009)
 • OPEN - 8,6km (Muži/Ženy - 11 a starší,rok narodenia 1921 - 2009)
 • POLMARATÓN HOBBY inline polmaratón - 20km (Muži/Ženy - 13 a starší, rok narodenia 1921 - 2007)
 • POLMARATÓN SPEED inline polmaratón - 20km (Muži/Ženy - 13 a starší, rok narodenia 1921 - 2007)
 • MARATÓN - 42,7km (Muži/Ženy - 15 a starší, rok narodenia 1921 - 2005), (3. kolo Slovenský inline pohár)
  • Muži/Ženy  (15 a starší) - absolútne poradie

  • juniori/juniorky (15-18 rokov)
  • U30 - Muži/Ženy (19-29 rokov)
  • U40 - Muži/Ženy (30-39 rokov)
  • U50 - Muži/Ženy (40-49 rokov)
  • U60+ - Muži/Ženy (50 a starší)

Vyhlásenie výsledkov:
V každej vypísanej disciplíne (okrem deti do 5 rokov) budú ocenení prví traja v absolútnom poradí (Muži/Ženy ). V hlavných pretekoch - MARATÓNE budú vyhlásení i prví traja vo vypísanej vekovej kategórii, v prípade že v danej vekovej kategórii vyštartujú aspoň 4 pretekári/-ky. M SR v inline maratóne budú hodnotené osobitne.

Spresnenie/Obmedzenia: 
Deti do 6 rokov - rok narodenia 2014 a mladšie

Najmladší účastníci môžu okrem kolieskových korčúľ sa pretekov zúčastniť i na kolobežkách a odrážadlách. Rodičia môžu sprevádzať svoje ratolesti. Preteky nie sú na čas (čas sa nemeria). Každého malého pretekára čaká v cieli sladká odmena. Táto kategória sa nemusí registrovať online a neplatí štartovné. Rodičia úplne začínajúceho korčuliara i o trošku staršieho (7 rokov), môžu požiadať riaditeľa pretekov o sprevádzanie.

Žiaci C a Žiačky C (6-8 rokov), rok narodenia 2012-2014. Trať má dĺžku 1 400 m - 1 malý okruh. On-line prihlásení pretekári neplatia štartovné.

Žiaci B a Žiačky B (9-11 rokov), rok narodenia 2009-2011. Trať má dĺžku 2 800 m - 2 malé okruhy. On-line prihlásení pretekári neplatia štartovné.

Žiaci A a Žiačky A (12-14 rokov), rok narodenia 2006-2008. Trať má dĺžku 8,6 km - 3 veľké okruhy. On-line prihlásení pretekári neplatia štartovné.

V žiackych kategóriách (A, B, C) je zakázané sprevádzať pretekára po trati. Sprevádzanie (povzbudzovanie) je možné len mimo trať po chodníku.

Fitness (11 a starší) rok narodenia 2009 a starší. Trať má dĺžku 8,6 km - 3 veľké okruhy. FITNESS inline kategória je určená pre všetkých rekreačných korčuliarov, pre každého kto chce zvíťaziť sám nad sebou, časom, prípadne súperom. Platí obmedzenie výstroja. Povolené sú fitness topánky s kolieskami do 90 mm. Zakázaná je účasť registrovaných rýchlokorčuliarov u národných rýchlokorčuliarskych zväzov (SRZ, ČSKB ap.).

Open (11 a starší), rok narodenia 2009 a starší. Trať má dĺžku 8,6 km - 3 veľké okruhy. Je možné súťažiť i v korčuliach so 125 mm kolieskami.

Preteky na 8,6 km majú spoločný štart kategórii ŽiaciA/ŽiačkyA, Fitness Muži/Ženy a Open Muži/Ženy. Hodnotenie je pre každú kategóriu samostatne.

POLMARATÓN HOBBY inline polmaratón (13 a starší), rok narodenia 2007 a starší. Trať má dĺžku 20 km - 7 veľkých okruhov. HOBBY inline kategória je určená pre všetkých rekreačných korčuliarov, ktorí ostali verní vysokým fitness topánkam a kolieskam do 90 mm vrátane, v ráme, kde sa zmestiamax 90 mm kolieska. Zakázaná je účasť registrovaných rýchlokorčuliarov u národných rýchlokorčuliarskych zväzov (SRZ, ČSKB ap.).

POLMARATÓN SPEED inline polmaratón (13 a starší), rok narodenia 2007 a starší. Trať má dĺžku 20 km - 7 veľkých okruhov. Je možné súťažiť i v korčuliach so 125 mm kolieskami.

MARATÓN (15 a starší), rok narodenia 2005 a starší. Trať má dĺžku 42,7 km - 15 veľkých okruhov.

Vekové kategórie pre maratón:

 • Juniori/Juniorky (15-18 rokov), rok narodenia 2002-2005
 • U30 (19-29 rokov), rok narodenia 1991-2001
 • U40 (30-39 rokov), rok narodenia 1981-1990
 • U50 (40-49 rokov), rok narodenia 1971-1980
 • U60+ (50 a starší), rok narodenia 1970 a starší

Súčasťou MARATÓNU sú i Majstrovstvá Slovenskej republiky v maratóne, ktoré sa riadia schváleným dokumentom - "Súťažné pravidlá Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu INLINE SPEED" platnými pre rok 2020. Pravidlá pre majstrovstvá Slovenska v maratóne TU.

Vytrvalostné disciplíny (POLMARATÓN HOBBYSPEED a MARATÓN) majú spoločný štart. V prvej vlne štartujú muži, ženy 1 minútu po mužoch. Časový limit pre POLMARATÓN i MARATÓN sú 2,5 hodiny (do 19:00 hod.).

Pretekár je hodnotený len v disciplíne, na ktorú sa prihlásil, napriek tomu, že u niektorých je spoločný štart. Napr. : pretekár v disciplíne na 8,6 km v kategórii Žiaci A, nemôže byť zároveň prihlásený/hodnotený v kategórii FITNESS/OPEN, alebo účastník MARATÓNU nemôže byť zároveň hodnotený v POLMARATÓNE. Každá kategória sú samostatné/paralelné preteky aj keď so spoločným štartom.

V pretekoch na 8,6 km, 20 km a 42,7 km muži a ženy súťažia samostatne. Je zakázané ženám "voziť" sa za mužmi alebo ísť v spoločných "vláčikoch". Taktiež je zakázaná pomoc pri pretekoch formou ťahania alebo tlačenia.

Pretekár po prejdení cieľom "dojazd" vykoná v pravej časti vozovky, aby pretekári pokračujúci v pretekoch mohli bezpečne, bez obmedzovania pokračovať. Dbá o svoju a predovšetkým o súperovu bezpečnosť.

Pretekári pri registrácii označia súhlas s "Vyhlásenie". Pretekári mladší ako 18 rokov môžu súťažiť len s písomným súhlasom zákonných zástupcov. Tlačivo tu.

Štartovné:

 • 9 € - pri zaplatení prevodom/pripísaní na účet usporiadateľa do 31. 3. 2020
 • 12 € - pri zaplatení prevodom/pripísaní na účet usporiadateľa do 30. 6. 2020
 • 18 € - pri zaplatení prevodom/pripísaní na účet usporiadateľa do  26. 7. 2020
 • 20 € - pri zaplatení (registrovaní už vopred) osobne pri prezentácii 1. 8. 2020
 • 25 € - pri registrovaní a zaplatení v deň pretekov 1. 8. 2020

Štartovné odporúčame uhradiť ihneď po registrácii, najneskôr do skončenia "vlny" štartovného. V prípade neuhradenia štartovného do 31.3.2020 (9€) resp. 30.6.2020 (12 €), budú prihlásení pretekári vyradení zo štartovej listiny. Pre pretekárov je pripravených 333 štartových čísiel. Registrácia je platná až po uhradení štartovného. Po vyčerpaní štartových čísiel môže byť registrácia predčasne ukončená.

Výška štartovného je podľa dátumu uhradenia (nie prihlásenia), resp. pripísania štartovného na účet organizátora. Online registrácia končí 26. 7. 2020. Po tomto termíne je možné uhradiť štartovné a registrovať sa na mieste. V deň pretekov je možná registrácia najneskôr 60 minút pred pretekmi za zvýšené štartovné.

Štartovné deti:
Štartovné neplatia najmladšie deti v disciplíne na 300 m (do 6 rokov). 
Štartovné v žiackych kategóriách (A,B,C):

 • 0 € - prihlásené online do 26. 7. 2020
 • 5 € - pri registrovaní a zaplatení v deň pretekov 1. 8. 2020

V prípade záujmu štartu v 2. disciplíne je štartovné zvýhodnené - len 5 € za druhú disciplínu.

Pri platbe na mieste si pripravte presnú sumu pre zrýchlenie platby i prezentácie.

Bankové spojenie:

 • SK 09 8360 5207 0042 0004 7338 MBANK 
 • SK 97 8330 0000 0026 0107 5269 FIO BANKA

Časový harmonogram:

 • 11:00 hod. - prezentácia pretekárov (končí 1 hodinu pred začiatkom disciplíny)
 • 14:15 hod. - Deti do 5 rokov (300 m)
 • 14:25 hod. - Žiaci/Žiačky C (1,4 km)
 • 14:45 hod. - Žiaci/Žiačky (2,8 km) 
 • 15:00 hod. - FITNESS/OPEN/Žiaci A/Žiačky A (8,6 km)
 • 15:45 hod. - Vyhodnotenie (disciplíny na 300, 1 400 a 2 800 metrov a 8,6 km)
 • 16:30 hod. - MARATÓN, POLMARATÓN (HOBBY, SPEED) muži
 • 16:31 hod. - MARATÓN, POLMARATÓN (HOBBY, SPEED) ženy
 • 19:00 hod. - Vyhodnotenie (disciplíny na 42 km a 20 km)

Ohlásenie neúčasti pretekára: Zaplatené štartovné sa späť vracia iba v prípade závažných osobných udalostí (napr.. úraz, choroba) najneskôr 14 dní pred konaním pretekov. Výška vrátenej sumy je zaplatené štartovné znížené o 5 € plus prípadné bankové poplatky. Prevod štartovného na iného pretekára je možný len počas trvania online registrácie (do 26. 7. 2020) za poplatok 5€.

V deň pretekov je možná len nová registrácia so štartovným platným v deň registrácie.

Štartovné zahŕňa:
štartovné číslo
elektronické meranie času

Parkovanie:
Pre korčuliarov a návštevníkov je možnosť parkovania i v priestoroch spoločnosti FACILITY SYSTEM HUB a ďalších parkoviskách priemyselného parku. Parkoviská je možné použiť podľa pokynov organizátorov. Počas konania pretekov od 14:15 hod. do 19:00 hod. je pretekársky okruh z dôvodu bezpečnosti pretekárov uzavretý. Vjazd a výjazd bude umožnený len v krátkom časovom úseku od 16:00-16:15 hod. Preto žiadame účastníkov, ktorí plánujú odísť počas uzávery, aby parkovali mimo areál priemyselného parku napr. na Brnianskej ulici (cca 250 m od štartu/cieľa).

Poistenie:

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. Všetci účastníci podujatia sú povinní mať pri sebe preukaz poistenca.

Povinná výbava:

Pre všetkých účastníkov je povinná prilba (aj cyklistická). U účastníkov mladších ako 15 rokov sú odporúčané chrániče rúk, lakťov a kolien. Organizátor nemá prilby na zapožičanie.

Šatne a úschovne:

V areáli podujatia - info bude upresnené pri prezentácii.

Meranie času:
Bude použitý plne automatický systém - elektronická časomiera. Za správny počet odjazdených okruhov zodpovedá súťažiaci. Preto odporúčame využiť buď technické prostriedky, alebo poveriť touto úlohou osobu zo svojho sprievodu. 

Umiestnenie čipu: 
Umiestnený na nohe nad topánkou

Štartovné čísla:
Štartovné číslo si korčuliar/-ka umiestni na to stehno, na ktorej strane je časomiera resp. kamera - ľavé stehno. V prípade, že štartové číslo nie je možné umiestniť na šortky, umiestni si ho pretekár/‑ka na hruď. Akákoľvek úprava a zásah do štartového čísla pred a počas pretekov je zakázaná. Pretekár, ktorý poruší toto pravidlo môže byť diskvalifikovaný.

Občerstvenie:
K dispozícii bude: voda, minerálka, ovocie a v cieli nealko pivo. Počas vytrvalostných pretekov bude občerstvenie umiestnené pri trati. Použité fľaše/poháre je zakázané odhadzovať mimo priestor občerstvenia. To bude považované za nešportové správanie. Odovzdanie prázdnej fľaše je možné len v priestore občerstvenia do pripravených nádob. 
Občerstvenie sa bude poskytovať len v pravej časti vozovky. Ľavá časť je vyhradená pre plynulý a bezpečný prejazd pretekárov, ktorí v danom okruhu nemajú záujem o občerstvenie.  

Lekárska pomoc: 

Organizátorom je zabezpečená počas trvania celých pretekov v priestoroch štartu/cieľa.

Diskvalifikácia:

 • Predčasné odštartovanie - týka sa žien pri vytrvalostných disciplínach.
 • Nepoužitie alebo odloženie prilby počas pretekov.
 • Použitie slúchadiel počas pretekov.
 • Nešportové správanie.
 • Zásah, úprava štartového čísla.
 • Štart pod cudzím menom.
Protesty:
Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas pretekov, sa musia podať písomne do 30 minút po zverejnení výsledkov, s vkladom 10,- EUR.