Ďakujeme za Vaše 2% z dane

Tvorba kultúrnych podujatí, zachovávanie kultúrnych hodnôt a tradícií, podpora záujmových umeleckých súborov. Športové podujatia pre širokú verejnosť, organizovanie podujatí: Trenčianska bežecká liga a Trenčín inline.

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.