Dve percentá z dane na Pravda.sk

Náš organizačný tím

Ing. Ivan Golej, PvD

Riaditeľ pretekov


Michal Golej

Športovo technický riaditeľ

Ľuboš Kuchár

Štartér a traťový komisár

Mayo Krátky

Garant pretekov KOLOBEH, technicko organizačné zabezpečenie

Zuzka Krejčová

Technické zabezpečenie a financie

Peter Štarke

Technické zabezpečenie

Ladislav Matejka

Technicko organizačné zabezpečenie

Ivan Slaný

Čestný člen organizačného tímu