Náš organizačný tím

Ivan Golej

Športovo - technický riaditeľ


Ivan Slaný

Riaditeľ pretekov


Ľuboš Kuchár

Štartér a traťový komisár

Michal Golej

Traťový komisár a časomiera

Zuzka Krejčová

Technické zabezpečenie a financie

Mayo Krátky

Garant pretekov KOLOBEH, technicko organizačné zabezpečenie

Peter Štarke

Technické zabezpečenie

Ladislav Trenčan

Technické zabezpečenie

Ladislav Matejka

Technicko organizačné zabezpečenie

Natália Slaná

Technicko organizačné zabezpečenie

Andrea Hniličková

Technicko organizačné zabezpečenie

Iveta Matejková

KC Sihoť - občianske združenie, nezisková organizácia

www.kcsihot.sk