Náš organizačný tím

Ivan Golej

Športovo - technický riaditeľ


Ivan Slaný

Riaditeľ pretekov


Ľuboš Kuchár

Štartér a traťový komisár

Michal Golej

Traťový komisár a časomiera

Peter Štarke

Technické zabezpečenie

Ladislav Trenčan

Technické zabezpečenie

Zuzka Krejčová

Technické zabezpečenie a financie

Iveta Matejková

KC Sihoť - občianske združenie, nezisková organizácia

www.kcsihot.sk

Ladislav Matejka

Technicko organizačné zabezpečenie

Natália Slaná

Technicko organizačné zabezpečenie